Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΧΑΪΔΑ Δ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Φ.Μ.: 801002380

Δ.Ο.Υ.: ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 146718701000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 104

Περιοχή: ΚΗΦΙΣΙΑ

Τ.Κ.: 14561

Τηλέφωνο: 6944513200

email: katerina.chaida@yahoo.com

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2018

Κεφάλαιο: 60.000,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΑ

ΑΦΜ Διαχειριστή: 068442052